Rok wydania: 2007
Numer czasopisma: 9
Słowa kluczowe: Rynki finansowe, Spółki giełdowe, Fuzje i przejęcia, Stopa zwrotu kapitału
Strony: 37-40
Język publikacji: Polski
Pobierz
Wyniki badań dodatkowych stóp zwrotu spółek przejmowanych na polskim rynku kapitałowym w latach 1998-2004
Agnieszka Perepeczo, Dariusz Zarzecki
Abstrakt
Przedstawiono wyniki pomiaru dodatkowych stóp zwrotu realizowanych przez akcjonariuszy spółek przejmowanych na GPW SA w latach 1998-2004 na podstawie wezwań do sprzedaży akcji. Pomiar został przeprowadzony dla próby 144 wezwań oraz z podziałem na sektory w oknie zdarzenia 60 dni przed ogłoszeniem i 60 dni po ogłoszeniu wezwania.
Publikacje z rocznika