Rok wydania: 2007
Numer czasopisma: 9
Słowa kluczowe: Zarządzanie personelem, Dobór pracowników, Rekrutacja pracowników, Strategia personalna, Rynek pracy
Strony: 41-43
Język publikacji: Polski
Pobierz
Dobór wewnętrzny i zewnętrzny w motywowaniu pracowników
Zofia Sekuła
Abstrakt
W artykule omówiono problemy strategii doboru pracowników, szczególnie wyboru rynku pracy oraz lepszego wykorzystania potencjału zawodowego zatrudnionych już pracowników. Szczegółowo omówiono czynniki determinujące wybór wewnętrznego, bądź zewnętrznego rynku pracy.
Publikacje z rocznika