Rok wydania: 2007
Numer czasopisma: 10
Słowa kluczowe: Korporacje, Zarządzanie korporacyjne, Organizacje uczące się, Praca zespołowa, Organizacje oparte na wiedzy
Strony: 7-10
Język publikacji: Polski
Pobierz
Przed koncertem na korporację
Jerzy S. Czarnecki
Abstrakt
Autor posługuje się metaforą koncertu symfonicznego. Zauważa, że poszczególne korporacje, podobnie jak orkiestry symfoniczne, są do siebie podobne: w obu miejscach występują pracownicy wiedzy, a zarazem profesjonaliści. Celem artykułu jest przedstawienie propozycji zbioru procesów, przez które powinien przejść zarząd korporacji, aby ukazać interesariuszom wartości, które wyróżnią ją spośród konkurencji.
Publikacje z rocznika