Rok wydania: 2007
Numer czasopisma: 7/8
Słowa kluczowe: Szkolnictwo wyższe, Gospodarka oparta na wiedzy (GOW), Rozwój gospodarczy regionów
Strony: 3-6
Język publikacji: Polski
Pobierz
Znaczenie uniwersytetów w gospodarce opartej na wiedzy
Anna Marszałek
Abstrakt
Celem artykuł jest ukazanie, w jaki sposób uniwersytety zlokalizowane w regionach uczących się mogą przyczyniać się do zwiększania ich potencjału gospodarczego oraz jakie korzyści z tego tytułu może odnosić społeczeństwo, by dostosowywać się do stale zmieniających się warunków panujących na rynku pracy.
Publikacje z rocznika