Rok wydania: 2008
Numer czasopisma: 4
Słowa kluczowe: Planowanie strategiczne, Przedsiębiorstwo, Organizacje non-profit, Badania ankietowe
Strony: 14-16
Język publikacji: Polski
Zagrożenia organizacji w badaniach empirycznych. Kontekst strategiczny
Rafał Krupski
Abstrakt
W artykule przedstawiono wyniki badań dotyczących rodzajów zagrożeń przedsiębiorstw i różnych organizacji non-profit. 40% przedsiębiorstw nie boi się utraty klientów i zachowań konkurencji. Do zasobów mających istotne znaczenie dla eliminacji zagrożeń należą: wiedza, postawy pracownicze oraz niesformalizowane relacje.
Publikacje z rocznika