Rok wydania: 2008
Numer czasopisma: 4
Słowa kluczowe: Przemysł odzieżowy, Strategia przedsiębiorstwa, Proces podejmowania decyzji, Analiza rynku, Rynek odzieżowy, Import, Konkurencja rynkowa, Przewaga konkurencyjna
Strony: 17-21
Język publikacji: Polski
Analiza rynku a decyzje strategiczne
Ewa Grandys
Abstrakt
Zmiany uwarunkowań zewnętrznych spowodowały osłabienie pozycji konkurencyjnej krajowych firm odzieżowych. Jednak w identycznych realiach gospodarczych jedne przedsiębiorstwa rozwijały się, a inne ulegały degradacji. Przyjęto założenie, że nie prowadzą one analiz rynku. Dlatego celem badań było określenie poziomu ich wykorzystania w procesie podejmowania decyzji strategicznych. Do oceny pozycji rynkowej badanych firm został przyjęty wskaźnik ich względnego udziału w rynku. Skorelowanie go z tempem wzrostu rynku odzieżowego pozwoliło na opracowanie macierzy BCG. Zajmowana pozycja rynkowa powinna warunkować decyzje strategiczne firmy, tymczasem praktyka gospodarcza często odbiegała od teoretycznych wzorów zachowań.
Publikacje z rocznika