Rok wydania: 2008
Numer czasopisma: 4
Słowa kluczowe: Bezrobocie, Stres psychologiczny, Psychologia pracy, Psychologia jednostki
Strony: 22-25
Język publikacji: Polski
Człowiek wobec bezrobocia
Elżbieta Kowalczyk
Abstrakt
Problemy związane z bezrobociem są w punkcie zainteresowania wielu dziedzin nauki – ekonomii, socjologii, psychologii. Autorka skupia się w artykule na jego psychologicznych aspektach. Swoje zainteresowania koncentruje na kilku wybranych zagadnieniach, takich jak utrata pracy, stres związany z bezrobociem, fazy bezrobocia, psychologiczna sylwetka bezrobotnego, sposoby radzenia sobie z utratą pracy, opinie pracodawców o bezrobociu i bezrobotnych. Poznanie psychologicznych prawidłowości związanych z funkcjonowaniem bezrobotnych pozwala lepiej przeciwdziałać jego negatywnym skutkom, zarówno społecznym, ekonomicznym, jak i psychologicznym.
Publikacje z rocznika