Rok wydania: 2008
Numer czasopisma: 4
Słowa kluczowe: Kapitał zagraniczny, Inwestycje zagraniczne, Grupa kapitałowa, Wizerunek przedsiębiorstwa, Strategia rozwoju przedsiębiorstwa
Strony: 26-29
Język publikacji: Polski
Wpływ zagranicznych grup przemysłowych na funkcjonowanie nowo utworzonych spółek zależnych w Polsce - wyniki badań
Andrzej Broszkiewicz
Abstrakt
Grupy kapitałowe wywierają niezwykle silny wpływ na większość sfer funkcjonalnych w badanych spółkach zależnych. Jedynie w sferze gospodarowania zasobami ludzkimi lokalna kadra zarządzającej ma więcej swobody w podejmowaniu decyzji. Najsilniejszej presji ze strony grup poddane są sfery o strategicznym znaczeniu dla przyszłości spółki zależnej (inwestycje i rozwój), związane z realizacją zadań produkcyjnych oraz finansów. Do wywierania wpływu wykorzystywane są różnorodne instrumenty, nakierowane na wybrane sfery funkcjonalne.
Publikacje z rocznika