Rok wydania: 2008
Numer czasopisma: 4
Słowa kluczowe: Rynek, Marketing, Badania marketingowe, Zachowania konsumenta, Socjotechnika, Manipulowanie ludźmi
Strony: 30-33
Język publikacji: Polski
Kreowanie rynku a współczesne realia badań rynkowych i marketingowych
Piotr Tarka, Maciej Grzesiowski
Abstrakt
Główny cel artykułu polegał na wykazaniu, że w przedsiębiorstwach coraz częściej wykorzystuje się metody i techniki perswazyjnego oddziaływania na rynek i jego klientów, (poprzez swoistego rodzaju kreowanie korzystnych dla firmy trendów, - w szczególności potrzeb u finalnych nabywców) zamiast przeprowadzania badań. Przypuszcza się również, że wyniki z tych badań nie zawsze odzwierciedlają rzeczywisty obraz zachowań nabywców w obrębie danego rynku. Dlatego też firmy zamiast rozpoznawać trendy rynkowe i zaspokajać m.in. obecne potrzeby klientów, preferują raczej działania o charakterze twórczej kreacji. W niniejszym artykule autorzy próbują zatem wyjaśnić ideę i sens nowej koncepcji marketingu.
Publikacje z rocznika