Rok wydania: 2008
Numer czasopisma: 4
Słowa kluczowe: Ocena kondycji finansowej przedsiębiorstwa, Zysk, Cele przedsiębiorstwa, Wynik finansowy, Strategia finansowa przedsiębiorstwa, Rozwój przedsiębiorstwa, Ryzyko inwestycyjne
Strony: 36-39
Język publikacji: Polski
Mankamenty zysku księgowego jako miernika oceny kondycji finansowej przedsiębiorstwa
Artur Paździor
Abstrakt
Zysk księgowy nierzadko pełni rolę głównego miernika kondycji finansowej przedsiębiorstwa. Takie podejście zauważalne jest szczególnie w krótkookresowych analizach finansowych. Koncepcja ta nie jest w pełni merytorycznie ugruntowana w faktach. W wielu spółkach giełdowych zauważalny jest brak korelacji pomiędzy aktualną ceną rynkową akcji a poziomem zysku księgowego. Można zatem wyrazić przekonanie, że wynik finansowy nie w pełni odzwierciedla aktualną sytuację finansową przedsiębiorstwa. Realizowanie strategii krótkookresowej maksymalizacji zysku księgowego może przynieść skutki odwrotne do zamierzonych. W związku z tym coraz większa grupa, szczególnie dużych przedsiębiorstw, zaczyna przywiązywać baczniejszą uwagę do miernika, który w sposób uniwersalny łączy interesy akcjonariuszy, kadry zarządzającej oraz pozostałych interesariuszy powiązanych z przedsiębiorstwem, czyli na koncepcję zarządzania przez wartość.
Publikacje z rocznika