Rok wydania: 2008
Numer czasopisma: 7/8
Słowa kluczowe: Wiedza, Zarządzanie wiedzą, Innowacyjność przedsiębiorstw
Strony: 6-10
Język publikacji: Polski
Pobierz
Istota wiedzy jako źródła innowacji
Jerzy Baruk
Abstrakt
W literaturze przedmiotu coraz częściej stwierdza się, że wiedza i innowacje stanowią najważniejsze zasoby każdej organizacji. Zasoby te decydują o jej konkurencyjności, dlatego powinny być włączone do procesów zarządzania. Przedstawienie podstawowych kwestii związanych z tym problemem jest uzasadnione, ponieważ znajomość istoty wiedzy jako zasobu przedsiębiorstwa i jej związku z innowacjami nie jest zbyt duża wśród kierowników. W publikacji omówiono więc następujące kwestie: 1) wiedzę i jej istotę, 2) istotę zarządzania wiedzą, 3) model systemowego zarządzania wiedzą i innowacjami. Szczególną uwagę zwrócono na wyjaśnienie związku między wiedzą i innowacjami. Podkreślono też konieczność racjonalnego zarządzania wymienionymi zasobami, co znajduje odzwierciedlenie w zaproponowanym rozwiązaniu modelowym.
Publikacje z rocznika