Rok wydania: 2008
Numer czasopisma: 7/8
Słowa kluczowe: Prognostyka, Metody prognozowania, Scenariusze rozwoju społeczno-gospodarczego, Innowacyjność przedsiębiorstw
Strony: 16-18
Język publikacji: Polski
Pobierz
Foresight jako narzędzie kreowania innowacyjności przedsiębiorstw
Magdalena Pichlak
Abstrakt
Artykuł przedstawia analizę procesu foresightu innowacyjnego z wyszczególnieniem trzech modułów (elementów składowych) tego procesu. Celem niniejszego opracowania jest przedstawienie poglądu na temat kompleksowości prac foresightowych, pozwalających na stwierdzenie, iż foresight innowacyjny zwiększa w istocie poziom innowacyjności uczestników tego procesu (ze szczególnym uwzględnieniem przedsiębiorstw innowacyjnych). Wyniki projektów foresightowych wspomagają ponadto decyzje przedsiębiorstw w zakresie projektowania szeroko rozumianych rozwiązań innowacyjnych oraz budowy sieci powiązań z jednostkami sfery badawczej i rozwojowej.
Publikacje z rocznika