Rok wydania: 2008
Numer czasopisma: 7/8
Słowa kluczowe: Rozwój przedsiębiorstwa, Przedsiębiorstwo usługowe, Kultura organizacji
Strony: 19-22
Język publikacji: Polski
Pobierz
Klimat organizacyjny jako czynnik rozwoju przedsiębiorstw usługowych
Wiesław Urban
Abstrakt
W artykule zaprezentowano wyniki pomiaru klimatu organizacyjnego w grupie 230 polskich przedsiębiorstw usługowych. Stwierdzono, że mocną stroną polskich przedsiębiorstw usługowych są wizja usług i podejście do klientów. Ale jednocześnie słabą stroną jest zbyt małe delegowanie uprawnień. Poziom klimatu usługowego pozostaje w związku z satysfakcją klientów przebadanych przedsiębiorstw, zyskownością sprzedaży, jakością usług, a także z lojalnością klientów i wzrostem udziału w rynku. Klimat organizacyjny jest za mało doceniany przez polskich menedżerów jako droga do poprawy jakości świadczonych usług oraz rozwoju przedsiębiorstw, a także jako sposób zarządzania w przedsiębiorstwami usługowymi.
Publikacje z rocznika