Rok wydania: 2008
Numer czasopisma: 7/8
Słowa kluczowe: Przedsiębiorstwo innowacyjne, Innowacyjność przedsiębiorstw, Skłonność do innowacji, Sfera B+R w przedsiębiorstwie
Strony: 23-27
Język publikacji: Polski
Pobierz
Przejawy aktywności proinnowacyjnej przedsiębiorstw regionu kujawsko-pomorskiego w świetle badań empirycznych
Agata Sudolska, Waldemar Glabiszewski
Abstrakt
Wymogi skutecznego konkurowania na współczesnych rynkach wymuszają na przedsiębiorstwach prowadzenie działalności innowacyjnej, której efekty uwarunkowane są wynikami ich aktywności proinnowacyjnej. Wyniki badań wskazują, że przedsiębiorstwa regionu kujawsko-pomorskiego są świadome potrzeby podejmowania proinnowacyjnych przedsięwzięć i taką aktywnością się wykazują. Jednakże jej częstotliwość i zakres wymaga zwiększenia, aby móc wdrażać w życie nowatorskie rozwiązania, umożliwiające prowadzenie skutecznej walki konkurencyjnej.
Publikacje z rocznika