Rok wydania: 2008
Numer czasopisma: 7/8
Słowa kluczowe: Bezpieczeństwo energetyczne, Polityka energetyczna, Odnawialne źródła energii, Energia odnawialna, Biomasa
Strony: 28-32
Język publikacji: Polski
Pobierz
Biomasa jako odpowiedź na wzrost bezpieczeństwa energetycznego i zmiany klimatyczne
Piotr F. Borowski
Abstrakt
Artykuł analizuje znaczenie biomasy w energetyce w świetle bezpieczeństwa energetycznego, jak również w aspekcie zmian klimatycznych, czyli dwóch istotnych filarów wspólnej polityki energetycznej UE. Kraje wysoko uprzemysłowione wraz z rozwojem gospodarczym stają się odbiorcami coraz większe ilości energii ,a przez to producentami coraz większej ilości CO2. Wyzwaniem dla gospodarek państw wysoko rozwiniętych jest poszukiwanie sposobów oddzielenia wzrostu gospodarczego od wzrastającego zużycia energii. Europa musi zintensyfikować działania, w szczególności w zakresie racjonalnego wykorzystania energii oraz produkcji energii odnawialnej.
Publikacje z rocznika