Rok wydania: 2008
Numer czasopisma: 7/8
Słowa kluczowe: Giełda, Obrót gospodarczy, Pośrednictwo finansowe, Umowa brokerska, Kodeks etyki, Etyka zawodowa, Etyka biznesu, Makler
Strony: 33-37
Język publikacji: Polski
Pobierz
Etyczne uwarunkowania pośrednictwa giełdowego
Konrad Zacharzewski
Abstrakt
Ustrój współczesnej giełdy opiera się na zasadzie monopolu maklerskiego. Pośrednictwo firm inwestycyjnych jest obowiązkowe w zakresie emisji walorów giełdowych oraz obrotu walorami giełdowymi. Firmy inwestycyjne są więc katalizatorem wielu skomplikowanych procesów, dzięki którym dochodzi do efektywnej cyrkulacji kapitału w wolnej gospodarce. Stąd też firmom inwestycyjnym stawiane są wysokie wymagania, uzasadnione potrzebą ochrony uczestników obrotu gospodarczego przed skutkami negatywnych zjawisk występujących w otoczeniu giełdy. Ochrona sfery prawnej uczestników obrotu giełdowego wymaga ustanowienia licznych ograniczeń natury normatywnej, ale jednym z kryteriów oceny działalności firm inwestycyjnych są kryteria etyczne.
Publikacje z rocznika