Rok wydania: 2008
Numer czasopisma: 7/8
Słowa kluczowe: Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa, Metody wyceny przedsiębiorstwa, Ceny akcji, Strategia konkurencji, Wartość fundamentalna
Strony: 38-41
Język publikacji: Polski
Pobierz
Zarządzanie wartością w warunkach oderwania cen akcji od fundamentów
Lesław Pietrewicz
Abstrakt
Celem niniejszego artykułu jest ocena funkcjonowania koncepcji zarządzania wartością (VBM) w warunkach oderwania cen akcji od wartości fundamentalnych. Pokazana jest ewolucja stosunku głównych teoretyków VBM do odchyleń cen akcji od fundamentów, następnie wyjaśnione jest ,dlaczego obecnie stosowane podejście nie przystaje do warunków panujących na giełdach. Ostatnia część artykułu poświęcona jest pokazaniu konkurencyjnej natury rynków finansowych i konsekwencji takiego postrzegania owych rynków dla koncepcji VBM.
Publikacje z rocznika