Rok wydania: 2008
Numer czasopisma: 7/8
Słowa kluczowe: Projekty inwestycyjne, Ryzyko inwestycyjne, Zarządzanie ryzykiem, Macierze
Strony: 42-46
Język publikacji: Polski
Pobierz
Macierz ryzyka na tle standardów PMI
Agnieszka Siewiera
Abstrakt
Według standardów PMI zarządzanie ryzykiem w przedsięwzięciach inwestycyjnych powinno polegać na wskazaniu źródeł, zbadaniu możliwych obszarów występowania w układzie poszczególnych ich rodzajów, następnie pomiaru oraz wypracowaniu odpowiednich strategii zabezpieczających. Jednak proces ten jest dość skomplikowany, gdyż wymaga nie tylko ciągłego monitoringu samego projektu, ale również dobrej znajomości i wysokiej umiejętności zastosowania często złożonych i niełatwych narzędzi analizy. Prezentowana tu macierz prawdopodobieństwa skutków i zagrożeń umożliwia hierarchizację poszczególnych rodzajów ryzyka ze względu na wysokość ich negatywnego wpływu na dane przedsięwzięcie. Pozwala ona także na wykonanie rankingu badanej inwestycji pod kątem ogólnego poziomu ryzyka i tym samym porównania z innymi jej wariantami lub alternatywnym zaangażowaniem kapitału.
Publikacje z rocznika