Rok wydania: 2008
Numer czasopisma: 7/8
Słowa kluczowe: Zarządzanie jakością, Zarządzanie zintegrowane, Zintegrowane systemy zarządzania, Produkcja zboża, Przemysł przetwórstwa rolnego
Strony: 56-60
Język publikacji: Polski
Pobierz
Zintegrowane zarządzanie jakością w przetwórstwie zbożowo-młynarskim
Sebastian Jarzębowski
Abstrakt
Wraz z przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej rynki produktów spożywczych zaczęły podlegać zwiększonym wymaganiom jakościowym, podyktowanym zarówno przez obowiązujące prawodawstwo, jak i sytuację rynkową. Przedsiębiorstwa przetwórstwa spożywczego stanęły przed zadaniem dostosowania swoich zakładów do nowej sytuacji w celu utrzymania dotychczasowej pozycji rynkowej lub pozyskania nowych klientów. Wdrażanie rozwiązań wspierających bezpieczeństwo żywnościowe w całym łańcuchu dostaw jest dobrowolne, zależy jednak od sytuacji rynkowej i struktury klientów przedsiębiorstwa. Artykuł ten przedstawia, problematykę związaną z tworzeniem struktur zarządzania jakością w wymiarze całego łańcucha dostaw.
Publikacje z rocznika