Rok wydania: 2008
Numer czasopisma: 7/8
Słowa kluczowe: Handel elektroniczny, Biznes elektroniczny, Analiza porównawcza
Strony: 65-69
Język publikacji: Polski
Pobierz
Rozwój handlu elektronicznego w Polsce – analiza porównawcza z krajami Unii Europejskiej
Marcin Kelm
Abstrakt
Wraz ze zmianą paradygmatu światowej gospodarki i dążeniem ku gospodarce opartej na wiedzy zmieniają się także formy zawierania transakcji handlowych. W artykule przeanalizowano sytuację polskiego rynku e-handlu na tle rynków innych krajów europejskich oraz porównano poziom rozwoju tej formy handlu. Polska, pomimo tendencji wzrostowych, zajmuje pozycję za europejskimi liderami e-handlu (Wielka Brytania, Niemcy), a także za krajami słabiej rozwiniętymi (Hiszpania). Analiza wskaźników udziału e-handlu w obrotach przedsiębiorstw ogółem, odsetka mieszkańców kupujących przez Internet czy odsetka przedsiębiorstw, które dokonały transakcji elektronicznej pozwala zauważyć wyższe od średniej EU-25 tempo rozwoju. W dłuższym okresie może to doprowadzić do wystąpienia tzw. efektu doganiania.
Publikacje z rocznika