Rok wydania: 2009
Numer czasopisma: 2
Słowa kluczowe: Rozwój nauk ekonomicznych, Historia nauk organizacji i zarządzania, Ekonomia, Zarządzanie
Strony: 3-7
Język publikacji: Polski
Pobierz
Przyczynek do ewolucji nauk ekonomicznych na przykładzie ekonomii i nauk o zarządzaniu
Jan Polowczyk
Abstrakt
Artykuł przedstawia zarys historycznych powiązań ekonomii i zarządzania. Podstawę rozważań stanowi koncepcja ewolucji. Analizę przeprowadzono na podstawie dwóch podstawowych dzieł: Oikonomikos autorstwa Ksenofonta oraz Bogactwa narodów A.Smitha. Ewolucja cywilizacji na Ziemi, prowadzi do ewolucji pracy, co przejawia się w jej specjalizacji, a w tym – specjalizacji pracy naukowej. W ten sposób powstała jako nauka ekonomia, potem wyłoniło się naukowe zarządzanie, a z tego ostatniego – zarządzanie strategiczne. Ramy badawcze oparte na teorii ewolucji pozwalają uznać coraz szybszą zmienność świata za kategorię ekonomiczną. Pogłębienie zrozumienia zachodzących procesów może odbywać się tylko poprzez integrację wszystkich nauk społecznych.
Publikacje z rocznika