Rok wydania: 2009
Numer czasopisma: 4
Słowa kluczowe: Neoliberalizm, Ład społeczno-gospodarczy, Przegląd literatury
Strony: 3-6
Język publikacji: Polski
Pobierz
Neoliberalizm w krzywym zwierciadle krytyki : O społecznych uprzedzeniach i mitach w ocenie faktów empirycznych
Tomasz Mirosław Włodarczyk
Abstrakt
W artykule przedstawiono przegląd najbardziej reprezentatywnych krytycznych opinii na temat neoliberalnej doktryny społeczno-ekonomicznej. Następnie przytoczono argumenty biorące w obronę neoliberalną koncepcję ładu społeczno-gospodarczego.
Publikacje z rocznika