Rok wydania: 2009
Numer czasopisma: 6
Słowa kluczowe: Strategia przedsiębiorstwa, Misja przedsiębiorstwa, Cele strategiczne
Strony: 3-5
Język publikacji: Polski
Pobierz
Niezmienne cechy dobrej strategii - kluczowe wybory i prostota
Krzysztof Obłój
Abstrakt
Autor proponuje spojrzenie na strategię jako na proces zachodzący w dwóch etapach. Pierwszym z nich jest stworzenie pewnej spekulatywnej koncepcji działania, drugim jest jej praktyczne wdrożenie. Proces ten ma cztery atrybuty, które w ten sposób są podstawowymi cechami strategii firmy: kluczowe wybory, prostotę, wewnętrzną i zewnętrzną spójność. Autor uzasadnia swoje stanowisko, przedstawiając znaczenie kluczowych wyborów i prostoty w procesie budowy strategii.
Publikacje z rocznika