Rok wydania: 2009
Numer czasopisma: 9
Słowa kluczowe: Kryzys gospodarczy, Nauki ekonomiczne, Teoria ekonomii, Behawioryzm, Etyka
Strony: 3-5
Język publikacji: Polski
Pobierz
O konieczności powrotu ekonomii do swoich korzeni
Jan Polowczyk
Abstrakt
Artykuł nawiązuje do nasilającej się krytyki doktryny ekonomii głównego nurtu opierającej się na aksjomacie, że człowiek gospodarujący (homo oeconomicus) zachowuje się racjonalnie: optymalizuje decyzje, nie ulega nastrojom, nie jest chciwy itd. Konieczne jest otwarcie się ekonomii tradycyjnej na ekonomię behawioralną, która stała się w ostatnich latach jednym z najbardziej dynamicznych kierunków badań. W artykule podważono powszechne stereotypy dotyczące teorii A.Smitha, w tym przypisujący mu kreację homo oeconomicus. Biorąc pod uwagę całokształt twórczości Smitha - etyka i ekonomisty, należy stwierdzić, że egoizm i altruizm w jego teorii nie są sprzeczne. Odczytywanie ich obecnie na nowo pozwala sformułować pogląd, że A.Smith jest prekursorem ekonomii behawioralnej.
Publikacje z rocznika