Rok wydania: 2009
Numer czasopisma: 10
Słowa kluczowe: Nauka, Badania naukowe, Metody badawcze, Studium przypadku
Strony: 25-29
Język publikacji: Polski
Pobierz
Case study research jako metoda badań naukowych
Krystyna Lisiecka, Aleksandra Kostka-Bochenek
Abstrakt
Przedmiotem rozważań jest case study research jako metoda badań naukowych. Opracowanie charakteryzuje ten rodzaj metody odwołując do dorobku literatury, sytuuje ją wśród innych metod badawczych, przedstawia wybraną procedurę prowadzenia badania oraz zawiera próbę odpowiedzi na podnoszoną przez oponentów kwestię wiarygodności rezultatów uzyskiwanych za pomocą tej metody badań. (abstrakt oryginalny)
Publikacje z rocznika