Rok wydania: 2010
Numer czasopisma: 1
Słowa kluczowe: Struktura organizacyjna, Otoczenie organizacji, Zarządzanie projektem, Grupy projektowe
Strony: 3-7
Język publikacji: Polski
Pobierz
Struktury zadaniowe - istota, badanie, występowanie
Janusz Marek Lichtarski
Abstrakt
Tradycyjne struktury organizacyjne oparte na klasycznej hierarchii wydają się być nieefektywne w dynamicznym otoczeniu. Od dziesięcioleci eksperci przewidywali ich nieunikniony koniec i rozwój form organicznych, ale scenariusz ten się nie sprawdził. Jakie są powody przetrwania struktur hierarchicznych? Co stanowi barierę rozwoju struktur zadaniowych? Problemy te wydają się istotne i wymagają pogłębionych badań. Celem artykułu jest próba zdefiniowania struktur zadaniowych, wyjaśnienia ich istoty i wątpliwości, które wokół nich narosły. W drugiej części przedstawiono wyniki badań empirycznych zorientowanych na identyfikację zespołów zadaniowych i projektowych w przedsiębiorstwach. Artykuł bazuje na studiach literatury przedmiotu oraz wynikach badań ankietowych przeprowadzonych w 73 przedsiębiorstwach i 126 zespołach zadaniowych funkcjonujących w tych jednostkach. (abstrakt oryginalny)
Publikacje z rocznika