Rok wydania: 2010
Numer czasopisma: 1
Słowa kluczowe: Marka przedsiębiorstwa, Zasoby niematerialne, Zarządzanie zasobami ludzkimi, Marketing, Wizerunek pracodawcy, Budowanie marki
Strony: 19-22
Język publikacji: Polski
Pobierz
Employer branding - przesłanki i cele budowania marki pracodawcy
Katarzyna Wojtaszczyk
Abstrakt
Po raz pierwszy pojęcie employer branding pojawiło się w 1990 r. podczas konferencji organizowanej przez Chartered Institute of Personnel and Development. Mimo że od tego czasu upłynęło już niemal 20 lat, to nadal koncepcja ta znajduje się w fazie rozwoju i tym samym nie ma pełnej zgodności co do celowości podejmowania prac nad budową marki pracodawcy. W związku z powyższym celem niniejszego opracowania uczyniono usystematyzowanie wiedzy na temat budowania marki organizacji jako pracodawcy. W artykule na podstawie analizy treści publikacji (autorstwa zarówno naukowców, jak i praktyków zarządzania), starano się zaprezentować dwie zasadnicze kwestie: główne uwarunkowania rozwoju koncepcji oraz bezpośrednio lub pośrednio wynikające z nich cele przyświecające budowaniu marki organizacji jako pracodawcy. (abstrakt oryginalny)
Publikacje z rocznika