Rok wydania: 2010
Numer czasopisma: 2
Słowa kluczowe: Przedsiębiorczość, Konkurencyjność przedsiębiorstwa, Otoczenie przedsiębiorstwa, Strategia przedsiębiorstwa
Strony: 3-6
Język publikacji: Polski
Pobierz
Przedsiębiorczość strategiczna - kluczowy czynnik konkurencyjności przedsiębiorstwa w czasach burzliwych
Jan Macias
Abstrakt
Przedsiębiorczość jest rozwijającym się zjawiskiem na światowych rynkach. Artykuł prezentuje: istotę, wymiary, komponenty i wybrane modele przedsiębiorczości oraz koncepcję strategicznej przedsiębiorczości. W obrębie domen przedsiębiorczości i zarządzania strategicznego, występuje nowy prąd badawczy, dotyczący łączenia pewnych aspektów obu tych obszarów i kreowania nowej koncepcji przedsiębiorczości strategicznej. (abstrakt oryginalny)
Publikacje z rocznika