Rok wydania: 2010
Numer czasopisma: 5
Słowa kluczowe: Przewaga konkurencyjna, Łańcuch wartości, Wartość dodana
Strony: 16-19
Język publikacji: Polski
Pobierz
Przesłanki tworzenia wartości w łańcuchu wartości
Rafał Matwiejczuk
Abstrakt
Celem artykułu jest identyfikacja najistotniejszych przesłanek tworzenia wartości związanych z koncepcją łańcucha wartości. Kluczowa rola w tworzeniu wartości przypisywana jest procesom produkcji, logistyki i marketingu. Produkcja przyczynia się do kreowania użyteczności formy, logistyka – użyteczności miejsca i czasu, natomiast marketing – użyteczności posiadania. (abstrakt oryginalny)
Publikacje z rocznika