Rok wydania: 2010
Numer czasopisma: 5
Słowa kluczowe: Otwarte innowacje, Innowacje, Innowacyjność przedsiębiorstw, Otoczenie przedsiębiorstwa, Przegląd literatury
Strony: 20-23
Język publikacji: Polski
Pobierz
Współczesne trendy w innowacyjności : w kierunku otwartych innowacji
Alina Kozarkiewicz
Abstrakt
Celem artykułu jest prezentacja koncepcji otwartych innowacji, jej najważniejszych założeń i uwarunkowań rozwoju. W pracy porównano paradygmat zamkniętych i otwartych innowacji, a następnie zaprezentowano przegląd dotychczasowego dorobku naukowego dotyczącego tej problematyki. (abstrakt oryginalny)
Publikacje z rocznika