Rok wydania: 2010
Numer czasopisma: 5
Słowa kluczowe: Kultura organizacji, Uczenie się, Misja przedsiębiorstwa, Studium przypadku
Strony: 27-31
Język publikacji: Polski
Pobierz
Psychologiczne i organizacyjne mechanizmy formalizacji ról społecznych w organizacji : (na przykładzie GOPR)
Kazimierz Mrozowicz
Abstrakt
Poziom organizacji oraz koordynacji uzależniony od ustawodawstwa i skodyfikowanego w formalnych dokumentach organizacji katalogu wartości i celów organizacyjnych, wyrażony jest zarówno efektywnością tworzenia rynkowej wartości dodanej, strategiczną przewagą konkurencyjną czy elastyczną kulturą organizacyjną. Celem artykułu jest ukazanie istoty determinant metodologii pragmatyki procesu formalizacji podsystemu teleologiczno-aksjologicznego (podsystemu celów i wartości) jako głównego stymulatora organizowania i koordynacji działania organizacji oraz jej członków w zakresie realizowanych ról społeczno-zawodowych. W jaki sposób – chciałoby się zapytać – rodzi się w organizacji jej kultura, ciągłość i trwałość etosu? Wszystkiemu winien jest człowiek jako aktor i – choć zabrzmi to przewrotnie – organizacja będąca sceną odgrywanej przez niego i jemu podobnych sztuki. (abstrakt oryginalny)
Publikacje z rocznika