Rok wydania: 2010
Numer czasopisma: 5
Słowa kluczowe: Sytuacja gospodarcza, Fuzje i przejęcia, Wskaźniki ekonomiczne, Inwestycje, Struktura gospodarki, Kryzys finansowy
Strony: 32-36
Język publikacji: Polski
Pobierz
Sytuacja gospodarcza a najnowsze trendy w transakcjach fuzji i przejęć w Niemczech
Tomasz Kowalczyk
Abstrakt
Artykuł przedstawia ogólne fakty dotyczące aktualnej sytuacji gospodarczej i rozwoju Republiki Federalnej Niemiec w ostatnich latach. Na podstawie najnowszych danych liczbowych pokazuje strategiczne znaczenie gospodarki niemieckiej dla Unii Europejskiej, gospodarki będącej zarazem jednym z kluczowych i najbardziej atrakcyjnych dla inwestorów obszarów na świecie. Charakteryzuje wielkość przeprowadzanych inwestycji na rynku niemieckim, skupia się na problematyce fuzji i przejęć oraz precyzuje główne obszary największej aktywności tych procesów, również w świetle oddziaływania na nie globalnego kryzysu finansowego. W ostatniej części przedstawia sektory gospodarki, cechujące się największą aktywnością w transakcjach fuzji i przejęć, jak również te, które najbardziej odczuły załamanie rynku finansowego w ostatnim czasie. (abstrakt oryginalny)
Publikacje z rocznika