Rok wydania: 2010
Numer czasopisma: 5
Słowa kluczowe: Społeczna odpowiedzialność biznesu, Odpowiedzialność ekologiczna, Odpowiedzialność przedsiębiorstwa, Metoda analizy partnerów
Strony: 36-40
Język publikacji: Polski
Pobierz
Odpowiedzialność ekologiczna przedsiębiorstwa wobec interesariuszy
Andrzej Chodyński
Abstrakt
W artykule omówiono rozwój teorii interesariuszy wobec zjawisk globalizacji i internacjonalizacji przedsiębiorstw. Wskazano wpływ interesariuszy na zmianę zachowań przedsiębiorstw w związku z koniecznością ochrony środowiska naturalnego. Omówiono założenia odpowiedzialności ekologicznej na tle oczekiwań interesariuszy. Podkreślono rolę raportowania ekologicznego w realizacji założeń odpowiedzialności ekologicznej. Zwrócono uwagę, że odpowiedzialność ekologiczna staje się czynnikiem rozwoju i źródłem przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstw na globalnym rynku. Podkreślono, że odpowiedzialność ekologiczna wiąże się z działaniami zmierzającymi do budowy kompetencji ekologicznych przedsiębiorstw. (abstrakt oryginalny)
Publikacje z rocznika