Rok wydania: 2010
Numer czasopisma: 5
Słowa kluczowe: Web 2.0, World Wide Web (WWW), Internet, Użytkownicy Internetu
Strony: 41-43
Język publikacji: Polski
Pobierz
Organizacyjno-informacyjny potencjał koncepcji Web 2.0
Jacek Unold
Abstrakt
W artykule podano podstawową charakterystykę drugiej generacji World Wide Web, tzw. Web 2.0. Zwrócono szczególną uwagę na społeczny wymiar tej nowej koncepcji i wynikającą z tego koncentrację na użytkowniku cyberprzestrzeni. Cechy te sprawiają, że tak jak Internet, stanowiący komunikacyjno-technologiczną osnowę cyberprzestrzeni, powinien być analizowany z perspektywy danych, tak WWW, a szczególnie jego druga generacja, powinien być odnoszony do aspektów semiotyki, interpretacji, kontekstu, wiedzy, a więc do zjawisk stricte informacyjnoorganizacyjnych. (abstrakt oryginalny)
Publikacje z rocznika