Rok wydania: 2010
Numer czasopisma: 6
Słowa kluczowe: Strategia przedsiębiorstwa, Zarządzanie strategiczne, Planowanie strategiczne
Strony: 4-6
Język publikacji: Polski
Pobierz
Dyskusja o treści strategii
Rafał Krupski
Abstrakt
Artykuł zawiera odpowiedź na pytanie, jak ma wyglądać planowanie strategiczne, co ma być jego treścią w firmach, które swój rozwój opierają na wykorzystywaniu okazji. Jego podstawą jest długookresowe planowanie zasobów, głównie niematerialnych, a planowanie produktów i rynków staje się domeną planowania taktyczno–operacyjnego o zdecydowanie krótszym horyzoncie czasowym. (abstrakt oryginalny)
Publikacje z rocznika