Rok wydania: 2010
Numer czasopisma: 10
Słowa kluczowe: Kapitał intelektualny, Zasoby niematerialne, Kultura organizacyjna
Strony: 3-6
Język publikacji: Polski
Pobierz
Kulturowo-organizacyjny kontekst kapitału intelektualnego
Kazimierz Krzakiewicz, Gabriela Roszyk-Kowalska, Andrzej Stańda
Abstrakt
Problematyka kapitału intelektualnego od dłuższego czasu jest przedmiotem zainteresowania środowisk naukowych. Liczne są publikacje pogłębiające i rozszerzające stan wiedzy o tym niematerialnym zasobie organizacji, uznawanym jako kluczowy czynnik sukcesu w grze konkurencyjnej. Jest on ważny strategicznie sam z siebie i nie jest substytutem dla innego typu kapitału przedsiębiorstwa. W wymiarze natomiast praktyki, zarządzający, szczególnie tzw. część technokratyczna traktuje ten kapitał, jako ideę, swoistą nowość koncepcyjną, nie do końca zrozumiałą i o stosunkowo małych możliwościach aplikacji. Wątpliwości są często uzasadniane brakiem jednoznacznego jego sparametryzowania. Przypomina to trochę argumenty zgłaszane swego czasu w „twardym świecie biznesu materialnego” wobec kultury organizacyjnej, gdy w centrum uwagi pojawiły się kategorie niematerialne, takie jak: idee, wartości, przekonania, normy zachowań, symbole, mity, czy rytuały organizacji. Zasadne jest zatem pytanie; jakie jest znaczenie kultury organizacyjnej w procesie kształtowania kapitału intelektualnego? Próba poszukiwania odpowiedzi na to pytanie wyznaczyła cel opracowania. Jest nim wskazanie kontekstualnego wpływu kultury organizacyjnej na kształtowanie kapitału intelektualnego. W artykule, na tle przedstawionej w sposób syntetyczny istoty kapitału intelektualnego, wskazano na znaczenie kultury organizacyjnej w procesie jego kształtowania. (abstrakt oryginalny)
Publikacje z rocznika