Rok wydania: 2010
Numer czasopisma: 10
Słowa kluczowe: Społeczna odpowiedzialność biznesu, Wartość przedsiębiorstwa, Wynik finansowy
Strony: 7-10
Język publikacji: Polski
Pobierz
Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw a ich wyniki ekonomiczne : aspekty teoretyczne
Monika Marcinkowska
Abstrakt
Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw (Corporate Social Responsibility, CSR) to koncepcja, wedle której przedsiębiorstwa dobrowolnie uwzględniają aspekty społeczne i ekologiczne w swoich działaniach biznesowych i relacjach z interesariuszami. Zagadnienia te zyskują coraz większą popularność – wiele podmiotów uwzględniło już taką postawę w swojej filozofii działania i strategii, inne rozważają taką decyzję. Kwestia zasadności, w tym zwłaszcza efektywności, takiego podejścia budzi jednak kontrowersje. Wynika to z nierozstrzygniętego wciąż dylematu dotyczącego zasadniczego celu funkcjonowania przedsiębiorstw: czy jest nim generowanie zysków (punkt widzenia właścicieli – shareholders approach), czy też podmiot gospodarczy ma także obowiązki wobec innych interesariuszy (punkt widzenia interesariuszy – stakeholders approach). Artykuł rozważa potencjalne korzyści, jakie może przynieść przedsiębiorstwu jego zaangażowanie w realizację idei CSR. Wśród kluczowych aspektów znajdują się zarówno ogólne kwestie biznesowe, jak i szczegółowe zagadnienia, odnoszące się do sfery operacyjnej i finansowej działalności przedsiębiorstwa. Abstrahując bowiem od kwestii światopoglądowych i subiektywnych opinii na temat roli przedsiębiorstw, postawy CSR muszą być uzasadniane w kategoriach biznesowych. (abstrakt oryginalny)
Publikacje z rocznika