Rok wydania: 2010
Numer czasopisma: 10
Słowa kluczowe: Etyka biznesu, Etyka zarządzania, Zarządzanie przedsiębiorstwem, Przywództwo, Styl zarządzania
Strony: 11-14
Język publikacji: Polski
Pobierz
Zarządzanie a etyka w opinii polskich przedsiębiorców
Jerzy Szczupaczyński
Abstrakt
Celem artykułu jest prezentacja wyników eksploracyjnych badań postaw moralnych przedsiębiorców, przeprowadzonych w ramach projektu „Etyczne standardy przywództwa organizacyjnego polskich menedżerów i przedsiębiorców”. Analizę wykonano na zbiorze 28 częściowo ustrukturyzowanych wywiadów z przedsiębiorcami, którzy kierują małymi i średnimi firmami. Podstawowym celem badawczym była rekonstrukcja rozumienia etyczności oraz postrzegania związków etyki i zarządzania. W rezultacie uzyskano charakterystykę czterech perspektyw postrzegania związków etyki z zarządzaniem, które umownie zostały nazwane jako perspektywy „etycznego posłannictwa”, „etycznego instrumentalizmu”, „etycznego minimalizmu” i „aksjologicznego legalizmu”. (abstrakt oryginalny)
Publikacje z rocznika