Rok wydania: 2010
Numer czasopisma: 10
Słowa kluczowe: Zachowania międzyludzkie, Teoria zachowań, System wartości, Psychologia organizacji
Strony: 15-19
Język publikacji: Polski
Pobierz
Zachowania ratowników górskich w świetle badań systemu wartości
Kazimierz Mrozowicz
Abstrakt
Organizacje istnieją dla ludzi i dzięki ludziom, a nie odwrotnie, co zresztą jest czynnikiem inicjującym ich powstanie, gdy grupa ludzi jednoczy się wokół określonego problemu (np. niesienie pomocy ludziom), ustanawiając określony porządek normatywny i aksjologiczny (np. statut), co znowu wymaga powołania jakiejś struktury formalnej (np. stowarzyszenia), zastosowania służących realizacji celów odpowiednich technologii (np. metody i techniki ratownicze) i środowiska działania organizacji. Powstające w ten sposób formy organizacyjne wyznaczają wymiar formalnych zachowań ludzi i zakresy ról na zajmowanych pozycjach w ramach danego systemu społecznego. (abstrakt oryginalny)
Publikacje z rocznika