Rok wydania: 2010
Numer czasopisma: 10
Słowa kluczowe: Fuzje i przejęcia, Wartość przedsiębiorstwa, Wartość rynkowa przedsiębiorstwa, Stopa zwrotu, Ceny akcji, Analiza zdarzeń
Strony: 33-36
Język publikacji: Polski
Pobierz
Długookresowy wpływ połączeń przedsiębiorstw na wartość spółek przejmujących
Leszek Czerwonka
Abstrakt
Przedsiębiorstwa jako drogę wzrostu często wybierają transakcje połączeń z innymi podmiotami rynkowymi. Transakcje te wpływają na przyszłe zyski przedsiębiorstw, a przez to na cenę spółek. Celem opracowania jest analiza wpływu transakcji połączeń na wartość spółek przejmujących, notowanych na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych, w okresie 3 lat po ogłoszeniu transakcji. Badania dokonano metodą analizy zdarzeń (event study), w ramach której dokonano oceny wpływu ogłoszenia fuzji na nadzwyczajne stopy zwrotu z akcji BHAR. (abstrakt oryginalny)
Publikacje z rocznika