Rok wydania: 2011
Numer czasopisma: 3
Słowa kluczowe: Przegląd literatury, Badania naukowe, Metody bibliometryczne, Metodologia badań
Strony: 57-61
Język publikacji: Polski
Pobierz
Metodyka systematycznego przeglądu literatury
Wojciech Czakon
Abstrakt
Przegląd literatury to nie preludium do badań właściwych, ale odrębna metoda badawcza. Rygor metodologiczny tego badania wpływa przecież na jakość wniosków, a dalej na poprawność stawianych hipotez czy interpretacji badań empirycznych. Autor przedstawia procedurę systematycznego przeglądu literatury. Podkreśla znaczenie doboru badanej literatury, a dalej techniki analizy ilościowej i interpretacyjnej. (abstrakt oryginalny)
Publikacje z rocznika