Rok wydania: 2011
Numer czasopisma: 4
Słowa kluczowe: Organizacja i zarządzanie, Efektywność zarządzania, Zarządzanie zasobami przedsiębiorstwa, Cele przedsiębiorstwa
Strony: 3-7
Język publikacji: Polski
Pobierz
Paradygmat efektywności w zarządzaniu
Andrzej Andrzej
Abstrakt
Efektywność ekonomiczna, będąca przejawem racjonalnego gospodarowania, stanowi imperatyw funkcjonowania i rozwoju przedsiębiorstw. W obrębie zarządzania kategoria ta stanowi modelowe kryterium podejmowania decyzji i jest traktowana jako generalny paradygmat teorii i praktyki współczesnego zarządzania. Paradygmat efektywności wyznacza tym samym sposób realizacji celów przedsiębiorstwa oraz zakres i narzędzia zarządzania jego zasobami gospodarczymi, jak również realizowanymi w przedsiębiorstwie przedsięwzięciami gospodarczymi. W tym kontekście niniejszy artykuł ukazuje szeroki kontekst badawczo-aplikacyjny kategorii efektywności w sferze zarządzania przedsiębiorstwem – zarówno z perspektywy kompleksowej efektywności systemu zarządzania, jak i z punktu widzenia efektywności cząstkowej odnoszącej się do różnych obszarów zarządzania przedsiębiorstwem. (abstrakt oryginalny)
Publikacje z rocznika