Rok wydania: 2011
Numer czasopisma: 4
Słowa kluczowe: Organizacja i zarządzanie, Proces badawczy, Teoria organizacji, Nauki o zarządzaniu
Strony: 8-11
Język publikacji: Polski
Pobierz
Od metafory do nauki o zarządzaniu
Sylwia Stańczyk
Abstrakt
W artykule uwaga została skoncentrowana na roli metafory – analogii w procesie wyboru metody badawczej oraz w procesie badawczym w ogóle. Nie ma możliwości ustrzec się metaforycznych porównań, kiedy staramy się zrozumieć coś nowego. Cała nauka jest oparta na metaforze. Metafory umożliwiają nowe spojrzenie na organizację i otwierają nowe możliwości. Gareth Morgan twierdzi, że metafory są ważnym narzędziem myślenia systemowego i porównywanie systemów społecznych do organizmów żywych ułatwia ich zrozumienie zarówno z punktu widzenia teorii, jak i wymiaru praktycznego [Hutchins, 1996]. W artykule podjęto analizę metafory jako ogniwa naukowego dyskursu i istotnego elementu tworzenia teorii. (abstrakt oryginalny)
Publikacje z rocznika