Rok wydania: 2011
Numer czasopisma: 5
Słowa kluczowe: Zarządzanie strategiczne, Teorie zarządzania, Strategia przedsiębiorstwa
Strony: 3-7
Język publikacji: Polski
Pobierz
Horyzont planowania w identyfikowaniu orientacji strategicznej przedsiębiorstwa
Rafał Krupski
Abstrakt
W artykule przedstawiono metodę identyfikacji orientacji rynkowej i zasobowej przedsiębiorstwa z wykorzystaniem horyzontu planowania wielkości dla nich charakterystycznych. Przedstawiono wyniki własnych badań empirycznych w tym zakresie. Z badań 368 firm wynika, że istnieje już przewaga ujęć zasobowych nad rynkowymi. Orientacja zasobowa występuje przede wszystkim w firmach usługowych i o działalności mieszanej oraz w innym przekroju – w firmach średnich i małych. (abstrakt oryginalny)
Publikacje z rocznika