Rok wydania: 2011
Numer czasopisma: 6
Słowa kluczowe: Zarządzanie strategiczne, Teorie zarządzania, Teoria ekonomii, Przegląd literatury
Strony: 3-6
Język publikacji: Polski
Pobierz
Czy już nowy paradygmat, czyli o zmianach pola gry w zarządzaniu strategicznym
Jerzy Niemczyk
Abstrakt
Celem artykułu jest wskazanie na istotne w zarządzaniu strategicznym symptomy zmiany paradygmatu. Obecnie coraz częściej wspomina się o potrzebie zmiany albo pewnych założeń podejścia zasobowego, albo całkowitej rezygnacji z tego ujęcia na rzecz takiego, który uzna innowacje za podstawową determinantę sukcesu w biznesie. (abstrakt oryginalny)
Publikacje z rocznika