Rok wydania: 2011
Numer czasopisma: 9
Słowa kluczowe: Otoczenie przedsiębiorstwa, Strategia przedsiębiorstwa, Strategia rynkowa, Podejście zasobowe w zarządzaniu, Badanie przedsiębiorstw
Strony: 3-5
Język publikacji: Polski
Pobierz
Kontekst turbulencji otoczenia w badaniach empirycznych nad strategiami przedsiębiorstw
Rafał Krupski
Abstrakt
W artykule przedstawiono wyniki badań empirycznych w zakresie związków pomiędzy rodzajami, typami otoczenia przedsiębiorstw a realizowanymi przez nie orientacjami strategicznymi: rynkową i zasobową. Badane rodzaje otoczenia obejmowały: otoczenie rynkowe, technologiczne i społeczne, a typy otoczenia to: stabilne – przewidywalne, zmienne przewidywalne i zmienne nieprzewidywalne. Stwierdzono istnienie ścisłej zależności: im otoczenie firm jest bardziej turbulentne, tym więcej z tych firm ma orientację zasobową zarządzania strategicznego. Stosowne hipotezy zweryfikowano metodą chi-kwadrat. Praktyka gospodarcza więc, jako remedium na wzrost turbulencji otoczenia, wybiera najczęściej orientację zasobową zarządzania strategicznego. (abstrakt oryginalny)
Publikacje z rocznika