Rok wydania: 2011
Numer czasopisma: 11
Słowa kluczowe: Organizacja i zarządzanie, Sieci przedsiębiorstw, Zarządzanie strategiczne, Teoria organizacji, Podejście zasobowe w zarządzaniu, Teoria kosztów transakcyjnych
Strony: 3-6
Język publikacji: Polski
Pobierz
Paradygmat sieciowy w naukach o zarządzaniu
Wojciech Czakon
Abstrakt
Rosnąca liczba publikacji dotyczących sieci w zarządzaniu strategicznym odzwierciedla nie tylko nowy obiekt badań, ale także zbiór podzielanych założeń badawczych. Paradygmat sieciowy zidentyfikowano poprzez krytyczną analizę literatury. Wyraża on stanowisko strukturalizmu, w którym działania podmiotów uwarunkowane są strukturami, a badać je należy w ich własnym kontekście. Wyodrębniono pięć założeń właściwych paradygmatowi sieciowemu. (abstrakt oryginalny)
Publikacje z rocznika