Rok wydania: 2011
Numer czasopisma: 12
Słowa kluczowe: Organizacja i zarządzanie, Nauka, Badania naukowe, Szkolnictwo wyższe, Pracownicy naukowi, Rozprawa habilitacyjna
Strony: 3-5
Język publikacji: Polski
Pobierz
Kolokwia habilitacyjne w naukach o zarządzaniu
Marek Ciesielski
Abstrakt
Artykuł stanowi uzupełnienie wcześniejszej publikacji dotyczącej podstawowych problemów związanych z rozprawami habilitacyjnymi w naukach o zarządzaniu. Autor uzupełnił rozważania o kwestie związane z kolokwiami habilitacyjnymi. Sformułował dziesięć obserwacji dotyczących dominującego podejścia zauważanego na radach naukowych w obszarze nauk o zarządzaniu.
Publikacje z rocznika