Rok wydania: 2011
Numer czasopisma: 7/8
Słowa kluczowe: Wiedza, Zarządzanie wiedzą, Strategia zarządzania
Strony: 3-7
Język publikacji: Polski
Pobierz
Strategie zarządzania wiedzą w przedsiębiorstwie
Jan Macias
Abstrakt
Wiedza staje się decydującym elementem w konkurencyjnym środowisku biznesowym. Artykuł zawiera istotę, komponenty i typy strategii zarządzania wiedzą w przedsiębiorstwie. Kluczowymi stadiami rozwoju strategii zarządzania wiedzą są: definicje, audyt, cele, podejścia strategiczne, implementacja oraz miary jakościowe. Artykuł prezentuje następujące strategie: kodyfikacji, personalizacji, tworzenia, transferu, ochrony, wpływania, rozszerzania, przywłaszczania, sondowania oraz budowy struktur organizacyjnych opartych na wiedzy. (abstrakt oryginalny)
Publikacje z rocznika