Rok wydania: 2012
Numer czasopisma: 1
Słowa kluczowe: Zarządzanie strategiczne, Strategia przedsiębiorstwa, Planowanie strategiczne
Strony: 3-4
Język publikacji: Polski
Pobierz
Dwie koncepcje strategii organizacji - razem czy osobno?
Rafał Krupski
Abstrakt
W artykule przypomniano dwie różne koncepcje strategii organizacji: prof. K. Obłoja, odpowiadającą orientacji rynkowej przedsiębiorstwa, oraz R. Krupskiego, która jest charakterystyczna dla orientacji zasobowej. Z badań empirycznych tego ostatniego wynika, że około 1/3 firm ma orientację rynkową, 1/3 firm ma orientację zasobową i 1/3 firm ma orientację mieszaną. Skala zjawiska skłania do tego, by bardziej niż do tej pory rozpowszechniać model zasobowy strategii. Autor jest również za twórczą integracją obu modeli, sprzyjającą budowie teorii strategii średniego zasięgu. (abstrakt oryginalny)
Publikacje z rocznika